Τεχνικό γραφείο PAKTOSIS, Πλάτωνος 7, Χαλάνδρι  τηλ. 2106845419

Θωμάς Γράψας, Βουκελάτος Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Πλάτωνος 7, Χαλάνδρι
Τηλ.-fax. 2106845419
Κιν. 6977020948