Τ.Κ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, 41000, Λάρισα
Τηλ: 2410 541244
Φαξ: 2410 541274

Ιστοσελίδα: www.gagospiscines.gr