ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ * ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΗΛ. 24310 76800